© Copyright Lucie Andrysíková (Lugaru Collies) 2008 - 2019
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Kopírování fotografií, designu a článků bez souhlasu majitele stránek je porušením autorských práv!
Originál Americké šampionské linie
K R Y C Í   P S I
C H O V N É  F E N Y
V Ý Z N A M N É  U D Á L O S T I  V  L U G A R U
16. Března 2019
------------------------------------------------------
 A K T U A L I Z A C E :
KRYCÍ  SERVIS
- Nabízíme krytí špičkovými importními psy i našimi odchovy.
CHOVATELSKÝ SERVIS
- Odchov prestižních štěňat z našeho, importního i zámořského krytí.
(všichni naši psi i feny mají rozsáhlé genetické i klinické testy)
- Poradenství o péči, úpravě, chovu psů ...

KRYCÍ SERVIS
- Nabízíme krytí špičkovými importními psy i našimi odchovy.
- K dispozici taktéž unikátní servis bezpečný i pro MDR1 feny, pomocí
technologií společnosti: Innovative Canine Reproduction (CLONE).

KRYCÍ SERVIS
P O S K Y T U J E M E
H i s t o r i c k y  p r v n í  u z n a n ý  c h o v  U S A  k o l i í  v  Č R , 
z a l o ž e n  2 0 1 0 .
D L O U H O S R S T É   K O L I E
K R Á T K O S R S T É   K O L I E
Lugaru Collies
Lugaru Collies
I N F O R M A C E - Š T Ě Ň A T A
S T R Á N K A    A K T U Á L N Í H O   V R H U
K R Y C Í  P S I
     
K R Y C Í  S E R V I S
16.03.2019  Pro tento rok 2019 jsme již stanovili naše chovatelské plány na 2 vrhy. 1 jarní/ letní v krátkosrsté a dlouhosrsté variantě ve všech zbarveních, 1 zimní v dlouhosrsté variantě a všech zbarveních kromě bílé).

09.03.2019
  Se k nám připojil nový pejsek "Nikan". Syn našeho "Rykera" Glasgowhill's Warp Speed ze zahraničního krytí, matkou je: Glasgowhill's Bold And Beautiful taktéž z Kanady. Nikanova matka je poloviční sestrou naší "Lumy" CH Glasgowhill´s Illuminating a právě v jeho exteriéru se nejvíce odrazil vliv úžasné fenky Millcreeks Oh So Beautiful (USA), jež je Luminou matkou. Jsme šťastní, že tento nadějný mladý pes je součástí našeho chovu. Nikan žije nedaleko se svým spoluvlastníkem.