K R Y C Í  P S I
     
K R Y C Í  S E R V I S
© Copyright Lucie Andrysíková (Lugaru Collies) 2008 - 2021
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Kopírování fotografií, designu a článků bez souhlasu majitele stránek je porušením autorských práv!
Originál Americké šampionské linie
K R Y C Í   P S I
C H O V N É  F E N Y
 A K T U A L I Z A C E :
KRYCÍ  SERVIS
- Nabízíme krytí špičkovými importními psy i našimi odchovy.
CHOVATELSKÝ SERVIS
- Odchov prestižních štěňat z našeho, importního i zámořského krytí.
(všichni naši psi i feny mají rozsáhlé genetické i klinické testy)
- Poradenství o péči, úpravě, chovu psů ...

KRYCÍ SERVIS
- Nabízíme krytí špičkovými importními psy i našimi odchovy.
- K dispozici taktéž unikátní servis bezpečný i pro MDR1 feny, pomocí
technologií společnosti: Innovative Canine Reproduction (CLONE).
P O S K Y T U J E M E
H i s t o r i c k y  p r v n í  u z n a n ý  c h o v  U S A  k o l i í  v  Č R , 
z a l o ž e n  2 0 1 0 .
D L O U H O S R S T É   K O L I E
K R Á T K O S R S T É   K O L I E
Lugaru Collies
Lugaru Collies
I N F O R M A C E - Š T Ě Ň A T A
V  Í  T  E  J  T  E
NA  STRÁNKÁCH  ch.s. LUGARU, CHOVU AMERICKÝCH  DLOUHOSRSTÝCH  A  KRÁTKOSRSTÝCH   KOLIÍ.

Zaměřujeme se čistě na špičkové severoamerické i jihoamerické linie, všech zbarvení.
Prioritou je pro nás zdraví, vysoká inteligence, zachování původních instinktů a elegance proslulá pro toto plemeno. Chováme dle AKC standardu.

Lugaru kolie jsou milující, věrní a empatičtí domácí mazlíčci, krom toho se osvědčili jak ve výstavním kruhu, tak i v mnoha výkonnostních a pracovních disciplínách:
záchranařina, nosework, obedience, pasení, agility, canicross, coursing a dogtrekking. V našich řadách jsou taktéž vynikající asistenční a terapeutičtí psi.

Naše odchovy žijí v zemích: Česká Republika, Slovensko, Německo, Rakousko, Maďarsko, Francie, Anglie a USA.

JSME HRDÝMI ČLENY:

V Ý Z N A M N É  U D Á L O S T I  V  L U G A R U
shelly g001
Plánované vrhy
MÁME NAKRYTO:
USA IMP. Milas Latin Sweetie "SHELLY"
byla nakryta psem  Lugaru Arctic Qiulian "LIAN". Březost by měla být potvrzena v polovině prosince.
Štěňata špičkových linií s komplexními DNA testy v dlouhosrsté variantě a zbarvení: sobolí, blue-merle, sobolí-merle, tricolor, bílá. 
Více informací najdete v sekci:
* * *   M Á M E   N A K R Y T O   /   W E   H O P E   F O R   P U P P I E S   * * *