Plánované vrhy Aktuální vrh
Aktualizace v sekci:Stránky jsou momentálně v rekonstrukci,
omlouváme se za dočasné technické nesrovnalosti.


© Copyright Lucie Andrysíková (Lugaru Collies) 2008 - 2018
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Kopírování fotografií, designu a článků bez souhlasu majitele stránek je porušením autorských práv!
Originál Americké šampionské linie
K R Y C Í   P S I
C H O V N É  F E N Y
V Ý Z N A M N É  U D Á L O S T I  V  L U G A R U
13. Února 2018
------------------------------------------------------
 A K T U A L I Z A C E :
KRYCÍ  SERVIS
- Nabízíme krytí špičkovými importními psy i našimi odchovy.
CHOVATELSKÝ SERVIS
- Odchov prestižních štěňat z našeho, importního i zámořského krytí.
(všichni naši psi i feny mají rozsáhlé genetické i klinické testy)
- Poradenství o péči, úpravě, chovu psů ...

KRYCÍ SERVIS
- Nabízíme krytí špičkovými importními psy i našimi odchovy.
- K dispozici taktéž unikátní servis bezpečný i pro MDR1 feny, pomocí
technologií společnosti: Innovative Canine Reproduction (CLONE).

KRYCÍ SERVIS
P O S K Y T U J E M E
H i s t o r i c k y  p r v n í  u z n a n ý  c h o v  U S A  k o l i í  v  Č R , 
z a l o ž e n  2 0 1 0 .
D L O U H O S R S T É   K O L I E
K R Á T K O S R S T É   K O L I E
Lugaru Collies
Lugaru Collies
I N F O R M A C E - Š T Ě Ň A T A
13.02.2018 BŘEZOST POTVRZENA! S radostí bychom chtěli oznámit,
že čekáme štěňátka z USA importního krytí, ve všech zbarveních a v
dlouhosrsté i krátkosrsté variantě. Více v sekci: "Plánované vrhy".
------------------------------------------------------------------------------
10.01.2018 Aktualizace v sekci "Plánované vrhy".
------------------------------------------------------------------------------
01.01.2018 VŠEM NAŠIM PŘÁTELŮM, ŠTĚŇÁTKŮM, BLÍZKÝM A
VŠEM PEJSKAŘŮM PŘEJEME ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018 PLNÝ
NADĚJÍ A SPLNĚNÝCH SNŮ!!!!
------------------------------------------------------------------------------