Š T Ě N A T A   A   D O S P Ě L Í   P S I   K   Z A D Á N Í
© Copyright Lucie Andrysíková (Lugaru Collies) 2008 - 2019
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Kopírování fotografií, designu a článků bez souhlasu majitele stránek je porušením autorských práv!
K adopci
Lugaru Collies
The American Champion Lines
MÁME ŠTĚŇÁTKA  /  WE HAVE PUPPIES
V případě zájmu a pro více informací nás prosím neváhejte nás kontaktovat: +420 731 476 211,  Lugarucollies@gmail.com
Během dvou týdnů budou jako první kontaktováni zájemci z čekací listiny.