ryker & leelou cz - media LIA first lady CZ - media
LIAN stud dog CZ - media G.I. CZ - media
Patchie & Lia CZ - media Luma WCW CZ - media
pastorescozzese.com patchie - media Patchie CH CZ - media
Patchie Stud CZ - media Patchie welcome CZ - media
Luma CZ - media Edward Stud CZ - media
Pes Přítel Člověka č.4 (2014) Pes22 Pes33
LUGARU V MÉDIÍCH
Č E S K Ý   R O Z H L A S  :
I D N E S :
Zobrazit  stránku  reportáže Č. ROZHLAS
Zobrazit  stránku  reportáže IDNES
P  E  S   P  Ř  Í  T  E  L   Č  L  O  V  Ě  K  A  :
V  Ý  Z  N  A  M  N  É     U  D  Á  L  O  S  T  I  :
© Copyright Lucie Andrysíková (Lugaru Collies) 2008 - 2022
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Kopírování fotografií, designu, textu a článků bez souhlasu majitele stránek je porušením autorských práv!