Pes Přítel Člověka č.4 (2014) Pes22 Pes33
pat
LIA first lady CZ - media LIAN stud dog CZ - media
G.I. CZ - media Patchie & Lia CZ - media
Luma WCW CZ - media Patchie CH CZ - media
Patchie Stud CZ - media Patchie welcome CZ - media
Luma CZ - media Edward Stud CZ - media
LUGARU V MÉDIÍCH
Magazín PES PŘÍTEL ČLOVĚKA č.4 se věnuje plemenu Dlouhosrstá kolie. Bylo mi velkou ctí, že jsem byla požádána o rozhovor a poskytnutí fotografií. Mnohokrát děkuji za možnost přiblížit Americké kolie českým čtenářům!! Toto číslo kde naleznete kompletní speciál o koliích, si můžete zakoupit na stránkách magazínu, či na adrese: starsivytisky@pvsp.cz.
P  A  S  T  O  R  E  S  C  O  Z  Z  E  S  E  :
Patchie se stal psem měsíce května 2014 italského magazínu
PASTORESCOZZESE.

Velké díky
Lucio Rocco, Giuliano Della Pina and Giulia Faessler!!
V  Ý  Z  N  A  M  N  É   U  D  Á  L  O  S  T  I  :
P  E  S   P  Ř  Í  T  E  L   Č  L  O  V  Ě  K  A  :
© Copyright Lucie Andrysíková (Lugaru Collies) 2008 - 2018
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Kopírování fotografií, designu a článků bez souhlasu majitele stránek je porušením autorských práv!