K R Y C Í  P S I
     
K R Y C Í  S E R V I S
© Copyright Lucie Andrysíková (Lugaru Collies) 2008 - 2024
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA! Kopírování fotografií, designu, textu a článků bez souhlasu majitele stránek je porušením autorských práv!
Originál Americké šampionské linie
K R Y C Í   P S I
C H O V N É  F E N Y
 A K T U A L I Z A C E :
KRYCÍ  SERVIS
- Nabízíme krytí špičkovými importními psy i našimi odchovy.
P O S K Y T U J E M E
D L O U H O S R S T É   K O L I E
K R Á T K O S R S T É   K O L I E
Lugaru Collies
Lugaru Collies
I N F O R M A C E - Š T Ě Ň A T A
V Ý Z N A M N É  U D Á L O S T I  V  L U G A R U
CHOVATELSKÝ SERVIS
- Odchov prestižních štěňat z našeho, importního i zámořského krytí.
- Všechny naše kolie jsou certifikované s rozsáhlými DNA a klinickými testy.
- Pro charakter kombinujeme špičkové Americké výstavní a asistenční linie.
- Záruka původu, 100% Americké linie s DNA krevním ověřením předků
.

KRYCÍ SERVIS
- Nabízíme krytí importními psy i našimi odchovy.
- K dispozici taktéž unikátní servis bezpečný i pro MDR1 feny, pomocí
technologií společnosti: Innovative Canine Reproduction (CLONE).


PORADENSKÝ SERVIS
Péče, zdraví, genetika, výživa, úprava, chov  ...
V  Í  T  E  J  T  E
NA  STRÁNKÁCH  ch.s. LUGARU, CHOVU AMERICKÝCH  DLOUHOSRSTÝCH  A  KRÁTKOSRSTÝCH   KOLIÍ.

Zaměřujeme se čistě na špičkové severoamerické i jihoamerické linie, všech zbarvení.
Prioritou je pro nás zdraví, vysoká inteligence, zachování původních instinktů a elegance proslulá pro toto plemeno. Chováme dle AKC standardu.

Lugaru kolie jsou milující, věrní a empatičtí domácí mazlíčci, krom toho se osvědčili jak ve výstavním kruhu, tak i v mnoha výkonnostních a pracovních disciplínách:
záchranařina, nosework, obedience, pasení, agility, canicross, coursing a dogtrekking. V našich řadách jsou taktéž vynikající asistenční a terapeutičtí psi.

Naše odchovy žijí v zemích: Česká Republika, Slovensko, Německo, Rakousko, Dánsko, Maďarsko, Černá Hora, Francie, Anglie, Skotsko a USA.

JSME HRDÝMI ČLENY:

Nejkomplexnejsí DNA testování svého druhu
NESPOLÉHÁME SE NA NÁHODU, K CHOVU VYUŽÍVÁME VĚDU.

Kvalita a délka života našich kolií je pro nás prioritní! Abychom jim a jejich potřebám porozuměli ještě lépe, zajistili nejlepší start do života a mohli pomáhat majitelův v prevenci a správné péči, rozšiřujeme od léta 2023 naší DNA testovací základnu, k našim stávajícím genetickým testům nově přidáváme více jak:


• 270+ DNA zdravotních testů!
• 50+ DNA exteriérových testů!
• Testy genetické rozmanitosti!
ZDRAVÍ:

Skutečný zdravotní stav se odhalí
pouze komplexním testováním,
proto jsme zařadili DNA testy od
neuro, přes kardio, pohybový
systém, až po zrak či screening
stavů souvisejících s citlivostí na
léky. Díky více než 280
zdravotním DNA testům mají 
noví majitelé ucelený přehled o
zdraví svého pejska.
EXTERIÉROVÉ ZNAKY:

Provádíme rosáhlé gen. testy vlastností včetně barev očí, srsti, typů srsti, délky nohou, ocasu, postavení uší... celkové morfologie psa. Od délky čumáku po huňatý ocas, každý mazlíček vykazuje vlastnosti, které jsou pro něj jedinečné. Testy nám také odhalí jaké si pejsek nese geneticky a které ovlivní péče o něj v růstu.
Na rok 2024 plánujeme zajímavá spojení,
v dlouhosrsté i krátkosrsté variantě a všech zbarvení.
Podrobnosti o chystaných spojení můžete nalézt v
PLÁNOVANÝCH VRZÍCH
------------------------------------------------------ 
Čím více o pejskovi víme, tím lépe o něj můžeme pečovat.
Od července 2023 dále rozšiřujeme náš nový rozsáhlý DNA testovací program.
Využíváme nejnovější vědecký výzkum v oblasti genetiky psí populace a nově
prováníme testy od zdraví přes vzhled, charakterové rysy, aktivitu, růst, příbuznost po
nutriční potřeby, tak abychom naše pejsky udělali zdravější a šťastnější. Poznáme
specifické potřeby každého jednotlivce, co ho může během života ovlivňovat, kam
zaměřit prevenci ... .
GEN. ROZMANITOST:

Testujeme a sbíráme informace o
genetické diverzitě testovaného
psa uvedené do kontextu pro
plemeno. Genetická rozmanitost
je velmi podstatným faktorem
chovu, přímo totiž ovlivňuje
zdravotní rizika, tvorbu dědičných
onemocnění, délku života,
dostatečný růst ... .
H i s t o r i c k y  p r v n í  c h o v  U S A  k o l i í  v  Č R ,
u z n á n   2 0 1 0 .